Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Дошкольное обучение и воспитание (со знанием английского языка) (01120100)

2020 жылдан бастап KILC колледжі дуальды оқыту түрінде мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мамандығына талапкерлерді қабылдауды бастайды. Біздің студенттерді мектепке дейінгі білім берудің серіктес ұйымдарындағы практикалық сабақтарға сәйкестендіру мүмкіндігінің арқасында бұл мамандық студенттері ағылшын тілін үйреніп, практика жүзінде жұмыс істейтін мамандардан біліктілік пен тәжірибе ала алады. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасау олардың даму ерекшеліктері мен физиологиясын білуді талап етеді, мектеп жасына дейінгі балаларға арналған педагогика ережелерін білумен қатар оларды ұсына білу, түрлі әдіс-тәсілдер арқылы жеткізе білу де маңызды. Осының барлығын және басқаларын сіз осы мамандықтан таба аласыз.

Оқыту формалары:

күндізгі (шарттық)

Шетел тілдері:

ағылшын

Оқу мерзімі:

2 жыл 10 ай

Оқу құны:

230 000 тенге в год

Обучение проводится зарубежными и местными преподавателями. На 2020-2021 учебный год социальный партнёр нашего колледжа, частный детский сад Tom & Jerry выделяет 10 грантов на обучение. Конкурс на присуждение грантов абитуриентам будет проходить в открытой и прозрачной форме. Программа 1 курса составлена в соответствии с ГОСО и включает в себя прохождение общеобразовательных дисциплин и углубленного изучения английского языка.

Преимущества

Наши выпускники смогут продолжить педагогическое образование в университетах РК по родственной специальности со 2 курса. В связи с ростом населения республики, приток рождаемости детей увеличивается, что гарантирует постоянный спрос на выпускников данной специальности. Прогресс и внедрение трёх язычного образования позволяет нашим выпускникам быть на порядок выше действующих специалистов на рынке труда.

Өтінім қалдырыңыз

Сіздің жаңа мамандығыңыз сізді күтеді!
X